monkey mia, kalbarri & pinnacles

7 GIORNI/6 NOTTI

Perth-Geraldton

DISTANZA:KM 503

Geraldton-Monkey Mia

DISTANZA: KM 429

Monkey Mia

Monkey Mia-Kalbarri

DISTANZA: KM 395

Kalbarri

Kalbarri-Cervantes

DISTANZA: KM 412

Cervantes-Perth

DISTANZA: KM 200